Gravstedstyper på Sct. Hans Kirkegård

Kiste- eller urne-begravelse?

Om man vælger den ene eller anden begravelsesform vil ofte være en afvejning mellem:

- Afdødes ønske om kiste- eller urnebegravelse.

- Familiens tradition, og hvad familien finder rigtigst.

- Økonomi of praktiske overvejelser.

Urner kan begraves/hensættes i alle typer gravsteder. Fredningstiden - den tid man som pårørende har pligt til at sørge for at gravstedet bliver passet og plejet - er 10 år, til udløb ved et årsskifte.

Kister kan kun begraves i gravsteder der er store nok til kister...og fredningstiden er 20 år, til udløb ved et årsskifte.