Besøgstjenesten

Besøgstjenesten

Der er brug for D I G din hjælp, din indsats, din tid  B L I V  B E S Ø G S V E N

Hvad er besøgstjenesten?

Besøgstjenestens formål er at formidle fællesskabet i sognene.

Sygdom, handicap eller manglende kræfter kan gøre det svært at skaffe nye kontakter og holde de gamle ved lige. Derfor bliver mange mennesker isolerede og ensomme i en fortravlet tid i en by, hvor man ikke altid naturligt kommer i snak med naboer og handlende.

Besøgstjenesten prøver at formidle hjemmebesøg til mennesker, der har brug for og lyst til at lære et nyt menneske at kende.

Hvad kræves der af en besøgsven?

Besøgsvennen må have tid og overskud til at gå på besøg. Hyppighed og længde af besøgene aftales nærmere. F.eks kan det være et par timer en gang om ugen eller hver 14. dag.

Af besøgsvennen kræves også trofasthed og evne til at lytte og skabe tillidsfuld kontakt. Der er tale om ulønnet arbejde, der udgår fra den lokale folkekirke og menighedspleje.

Der er brug for frivillige i alle aldre. Til gengæld får du oplevelser, livsindhold og gode venskaber.

Det er væsentligt

    • At kunne lytte, samtale og give støtte
    • At være trofast og acceptere den person man besøger
    • At skabe og støtte kontakten til omverdenen
    • At besøgsvennen har tavshedspligt.

Hvad laver en besøgsven?

Tiden kan bruges til det, man bliver enige om, og som kan blive til glæde for begge parter.

Det kan være at hygge sig og tale sammen, at læse højt, skrive breve, gå en tur, deltage i nogle arrangementer osv.

Besøgsvennen skal ikke erstatte den hjælp, der tilbydes fra det offentlige. Det er ikke meningen, at man skal udføre praktisk arbejde i hjemmet, men være med til at skabe en personlig kontakt.

Besøgstjenesten er altid et supplement til den service, der ydes fra det offentlige.

Er du interesseret?

Er du interesseret i at vide mere om ordningen, kan du henvende dig til den lokale kontaktperson i besøgstjenesten.

Hilsen Besøgstjenesten ved

Sct. Catharinæ Sogn
Sct. Hans Sogn
Sct. Olai Sogn

Kontaktperson

Rikke Bay
Torvet 4
9800 Hjørring
Tlf. 92 43 09 59
mail: kirkekultur@catharinae.dk