Anonyme grave (ukendt) på Sct. Hans Kirkegård

Anonyme grave (ukendt) på Sct. Hans Kirkegård i Hjørring

Anonym kistegrav i plæne.
På Sct. Hans kirkegård er der afsat et område, udlagt til anonym kistebegravelse.
Området er udlagt med græs. Der er ingen mulighed for blomster, vaser eller anden form for udsmykning.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Fælles-anonym- urnegrav
På Sct Hans kirkegård er der udlagt et område til anonym urnebegravelse.
Området er udlagt med græs og der er rejst en fælles gravsten i området.
Urnenedsættelsen vil ske på et ukendt sted i området og uden følge.
Der kan ikke opsættes personlige mindesmærker eller planter på området men der er indrettet vase-plads til buketter ved stenen. 
Området vedligeholdes af kirkegårdens personale.
(I lighed med de andre begravelsesformer skal der købes rettighed til begravelse i området med anonyme begravelser.)