Kistegrave på Sct. Hans Kirkegård

Kistegravstede på Sct. Hans Kirkegård i Hjørring

Bemærk at i alle kistegrave kan der nedsættes urner om ønsket.

Traditionelt kistegravsted
Den i Danmark hidtil mest benyttede begravelsesform er kistebegravelse.
Gravstedet, der er en del af en samlet række gravsteder, er delvis omkranset af en lav hæk af taks. På den side der vender ud mod nord/sydgående gangstier er hækken erstattet af granit-kantsten.
Gravstedet kan rumme en, to eller flere grave.
Her er plads til det individuelle præg, både hvad angår beplantning og anlæg.
Der er også mulighed for forårsløg, sommerblomster og grandækning.

Kistegrave i plæne
På kirkegården findes flere muligheder for plænebegravelser.

Cirkel-område i plæne.
Cirklen er fælles for 4 gravsteder med hver 2 kistepladser.
Fællesanlægget for cirklen er beplantet og passes af kirkegården.
Her er plads til et mindre gravminde(40cmx60cm).
Hvis det ønskes laves bed foran gravmindet.
Her er mulighed for forårsløg, sommerblomster og grandækning.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Oprejst gravminde i plæne-område.
Gravstedet indgår i en række med fælles lav baghæk.
Her skal gravmindet være oprejst.
Hvis det er ønsket anlægger kirkegården et lille bed foran gravmindet.
Her er mulighed for forårsløg, sommerblomster og grandækning.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Dige-område med gravminde i diget./ Kistegrave med kombination af plæne og anlæg.
Dette afsnit støder op til et dige. Langs diget laves plantekumme med bunddække, som passes af kirkegården.
Gravmindets udseende er fastlagt af kirkegården og indsættes i diget.
Hvis det ønskes anlægger kirkegården et bed indeni plantekummen.
Her er der mulighed for forårsløg, sommerblomster og grandækning.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk. I takstbladet kaldes gravstedstypen ”kombination plæne-anlæg”.

Kistegrave delvis i plæne.
Graven anlægges med plantekumme (120cm). Der er lav takshæk mellem plantekummerne og forkant af lave granitsten.(I plantekummen er der mulighed for at sætte sit individuelle præg.)Gravmindet må ikke være med poleret overflade og må ikke være mere end 50cm høje og 80cm brede.
Der må ikke plantes eller nedsættes vaser i plænen.
Der er mulighed for forårsløg, sommerblomster og grandækning.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk. I takstbladet kaldes gravstedstypen ”kombination plæne-anlæg”.

Stele-område i plæne.
Dette område kendetegnes ved steler i græs.
På hver side af en stele er anbragt en granitplade( kirkegårdens model) beregnet  til navnet på afdøde.
Der er mulighed for at nedsætte en granitvase( kirkegårdens model) i tilknytning til granitpladen.
Her er ikke mulighed for forårsløg og sommerblomster.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Anonym kistegrav i plæne.
På Sct. Hans kirkegård er der afsat et område, udlagt til anonym kistebegravelse.
Området er udlagt med græs. Der er ingen mulighed for blomster, vaser eller anden form for udsmykning.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.