Dødsfald

DødsfaldVed dødsfald kontaktes enten bedemanden eller Kirkekontoret for aftale af tid og sted for begravelsen.

Begravelsen må tidligst finde sted 48 timer efter dødsfaldet og skal senest finde sted på 8. dagen efter dødsfaldet. Hvis begravelsen skal finde sted senere, indhenter Kirkekontoret tilladelse hertil af embedslægen.

Bedemanden eller pårørende udfylder dødsanmeldelsen på www.borger.dk hurtigst muligt - dog helst senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Dødsattesten indsendes oftest digitalt af lægen.


Kirkelig begravelse

En begravelse er en højtidelighed med efterfølgende nedsættelse af kisten i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv. Jordpåkastelsen foregår ved graven.

Bisættelse

En bisættelse er en højtidelighed med efterfølgende kremering (brænding på et krematorium), hvorefter urnen (ca 8-14 dage senere) kan nedsættes i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv.

Jordpåkastelsen foregår i kirken eller kapellet inden kisten føres til krematoriet.

Hvis afdøde IKKE var medlem af folkekirken

Begravelse kan finde sted på kirkegården eller i kapellet, men uden præst, ikke i kirken og uden jordpåkastelse.

Søg oplysning på kirkekontoret om hvordan en begravelse kan foregå, og hvilke udgifter, der kan påregnes.

Du finder kontaktoplysningerne her