Urnegrave på Sct. Hans Kirkegård

Urnegravsteder på Sct. Hans Kirkegård i Hjørring

Bemærk at urner kan nedsættes i kistegrave om ønsket.

Traditionelt urnegravsted med oprejst gravminde.
I det traditionelle urnegravsted er der plads til flere urner.
Gravstederne i dette område er adskilt af en helt lav takshæk.
På den side der vender ud mod gangsti er hækken erstattet af en granit-stenkant.
Her er plads til et mindre gravminde.(40x60cm)
Der er mulighed for at sætte sit personlige præg med anlæg og beplantning.
Desuden mulighed for forårsløg, sommerblomster og grandækning. 

Urnegrave i plæne
Der er forskellige typer af urnegravsteder i plæne på kirkegården.

Urnegravstedstyper
 

Stele-område i plæne.
Dette område kendetegnes ved steler i græs.
På hver side af en stele er anbragt en granitplade( kirkegårdens model) beregnet  til navnet på afdøde.
Der er mulighed for at nedsætte en granitvase( kirkegårdens model) i tilknytning til granitpladen.
Her er ikke mulighed for forårsløg og sommerblomster.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Urnegrav i plæne med oprejst gravminde.
Urnegravstedet er i plæne på række op til en fælles lav takshæk.
Gravmindet skal her være oprejst.
Hvis det ønskes anlægger kirkegården et bed foran gravmindet.
Dermed er der mulighed for forårsløg og sommerblomster i bedet samt granpyntning.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Urnegrav med mindeplade.
Urnegravstedet er i plæne med mindeplade(40x40cm) lagt ned i plænen.
Mindepladens overflade skal være plan og ru (ikke poleret) og skriften skal være indhugget.
Der må ikke være fastgjort kors, fugle og lignende.
Granitvase (kirkegårdens model) kan nedgraves ved siden af granitpladen
Her er ikke mulighed for forårsløg og sommerblomster i plænen.
Der må ikke lægges blomster på granitpladen.
Mulighed for vinterpyntning, som bestilles hos personalet.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Urnegrav i plæne nedenfor bed/skrænt med paradistræer
Her er gravene ikke adskilt af hæk. Op til sten-skrænten er lavet en plantekumme( 0,80cm dyb) med bunddække. Gravmindet er fliser(40x40cm) med hævet bagkant. Der må plantes forårsløg og sommerblomster i bedet foran flisen.
Der må ikke plantes eller nedsættes vaser og lign. i græsarealet.
Mulighed for vinterpyntning.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Fælles-anonym- urnegrav
På Sct Hans kirkegård er der udlagt et område til anonym urnebegravelse.
Området er udlagt med græs og der er rejst en fælles gravsten i området.
Urnenedsættelsen vil ske på et ukendt sted i området og uden følge.
Der kan ikke opsættes personlige mindesmærker eller planter på området men der er indrettet vase-plads til buketter ved stenen. 
Området vedligeholdes af kirkegårdens personale.

(I lighed med de andre begravelsesformer skal der købes rettighed til begravelse i området med anonyme begravelser.)