Indmeldelse / Udmeldelse af Den danske Folkekirke

Medlemskab_indmeldelse_udmeldelse

Indmeldelse

Indmeldelse sker automatisk ved dåb inden for Folkekirken. Er man døbt med en kristen dåb i et anerkendt trossamfund, kan man anmode om optagelse i Folkekirken ved at henvende sig til Kirkekontoret.

Inden optagelsen skal man udfylde en indmeldelsesblanket. Denne fås ved præsten eller på Kirkekontoret.

Udmeldelse

Udmeldelse af Folkekirken sker ved at udfylde et stykke papir hvor man skriver hvem man er og at man ønsker at melde sig ud af folkekirken. Dette brev afleveres på kirkekontoret sammen med fødsels- og dåbsattesten. Efter udmeldelsen får den udmeldte en ny attest med påtegning om, at man er udtrådt af Den danske Folkekirke.

Ved udmeldelse fritages man for at betale kirkeskat. Samtidig mister man retten til at blive betjent af en præst fra Folkekirken i forbindelse med begravelse.

Man mister ikke retten til at gå i kirke.

Der opkræves ikke noget gebyr ved indmeldelse eller udmeldelse.