Fødsel

Nyfødt

En fødsel bliver anmeldt til kirkekontoret af jordemoderen.

Er I gift, skal I ikke foretage jer noget. Er I ikke gift, skal faderskabet anerkendes.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I sende en omsorgs- og ansvarserklæring senest 28 dage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed. Dette gøres på www.borger.dk

Statsforvaltningen rejser en faderskabssag, hvis den ikke modtager en omsorgs- og ansvarserklæring for et barn uden gifte forældre.