Udvalgsoversigt for Sct. Olai menighedsråd

Formand Kurt Madsen
Næstformand Svend Riis
Kasserer Irene Ejlertsen
Kirkeværge Gurli Højen
Sekretær Irene Ejlertsen
Kontaktperson Svend Riis
   
Forretningsudvalg

Kurt Madsen
Irene Ejlertsen
Gurli Højen
Hanne Nøhr Krüger

Underskriftsberettigede

Kurt Madsen
Irene Ejlertsen

Økonomiudvalg

Kurt Madsen
Irene Ejlertsen
Gurli Højen
Martin Johannes Skov

Kirke- og Kirkegårdsudvalg

Hans Chr. Olesen
Else Ludvigsen

Bygningssagkyndig

Poul Simonsen

Præstegårdsudvalg

Else Ludvigsen
Hans Chr. Olesen

Grøn Kirke udvalg

Henrik Kragh
Tove Esman
Gurli Højen
Else Ludvigsen
Hans Chr. Olesen

Sognegårdsudvalg

Kurt Madsen
Tove Esman
Martin Johannes Skov

Lønforhandlingsudvalg

Svend Riis
Kurt Madsen
Irene Ejlertsen
Gurli Højen

Valgbestyrelse

Kurt Madsen
Gurli Højen
Svend Riis

Arrangementsudvalg for kirke og sognegård

Svend Riis
Per Green
Tove Esmann
Jens Nielsen
Hanne Nøhr Krüger
Katrine Bach Skovmand

PR og kommunikation

Hasse Boe
Katrine Bach Skovmand
Jens Nielsen
Martin Johannes Skov

Skole- Kirketjenesten

Hasse Boe

Hjørring Kirkehøjskole

Margit Skov

Provstiudvalg

Kurt Madsen

Regnskabskontoret Nørregade Kurt Madsen
Blå Kors/KFUM kontaktperson Hans Chr. Olesen