Takster - Olai kirkegård

Prisliste 2024
Priserne er flere steder anført som pris pr. år, idet kirkegårdene i Hjørring Nordre og Søndre provstier har forskellige fredningstider. Ifm. indgåelse af flerårig aftale ganges den årlige pris med den gældende fredningstid på den pågældende kirkegård.

Download prislisten her