Gravsted og brugsret på Sct. Olai Kirkegård

Gravsteds- og brugsret Sct. Olai kirkegård

 

 

Vi vil gerne hjælpe med at finde netop det gravsted og den begravelsesform du ønsker, drøfte anlæggelse og vedligeholdelse af gravsted ligesom vi gerne giver råd om beplantning m.m.

I forbindelse med køb af brugsretten til et gravsted udsteder graver Henrik Kragh et gravstedsbrev som indeholder aftalen mellem kirkegården og gravstedsejer om gravstedets løbetid, rettigheder, pligter m.v.
Når du køber rettighederne til et gravsted, er du forpligtiget til at overholde de bestemmelser kirkegården har fastsat omkring gravstederne.

Du kan læse om bestemmelserne i kirkegårdens vedtægt. Klik her

Den erhvervede brugsret giver køber rettighed til at foretage kistebegravelse af en eller flere personer i et afgrænset område. For rettigheden betales et beløb, der fastsættes af menighedsrådet efter gældende regler, fastsat af provstiet, bispekontoret og kirkeministeriet.