Vedligehold af gravsted Sct. Hans Kirkegård

Vedligehold af gravsted på Sct. Hans Kirkgård i Hjørring

Traditionelle gravsteder med hække om hele gravstedet kan du selv passe - de øvrige gravstedsformer passes af kirkegårdens personale, og der vil altid være en udgift til obligatorisk vedligeholdelsesaftale.

Vedligeholdelse af gravstedet:
Når du har valgt et gravsted, skal du beslutte hvem der skal vedligeholde gravstedet, undtagen gravsteder i græs, hvor det er obligatorisk at indgå aftale om vedligeholdelse for hele fredningstiden.

Flerårlige aftaler om gravstedsvedligeholdelse indgås for mindst 5 år, og omfatter udover renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af grus, samt rensning og opretning af gravminder.

Aftale om renholdelse på årlig regning omfatter udover renholdelse, fjernelse af visne buketter og kranse. Andet arbejde betales efter regning.

Der kan indgås aftale om at kirkegården grandækker og/eller planter forårs- og sommerblomster på årlig regning, eller på en flerårlig aftale på mindst 5 år.

Der er desuden mulighed for at bestille buketter, kranse m.v. på specifikke dage, f.eks. mærkedage. 
Anlæggelse/reetablering af gravstedet efter en begravelse/urnenedsættelse påhviler gravstedsejeren. Kirkegården er gerne behjælpelig med dette arbejde mod betaling.