Udvalgsoversigt for Sct. Hans menighedsråd 2020-2024

Formand Susanne Rævdal
Næstformand Hans Henrik Jørgensen
Valgt kasserer Henrik Lund
Kontaktperson Merete Laurbjerg
Kirkeværge John Berg
Sekretær Merete Laurbjerg
Bygningssagkyndig Poul Simonsen
Underskriftsberettiget sammen med formanden Hans Henrik Jørgensen
   
Forretningsudvalg Susanne Rævdal
Hans Henrik Jørgensen
Merete Laurbjerg
   
Økonomiudvalg Susanne Rævdal
Hans Henrik Jørgensen
Henrik Lund
   
Kirke- og kirkegårdsudvalg Hans Henrik Jørgensen (formand)
Bodil Berg
Karoline Jensen
   
Præstegårdsudvalg

Hanne Jørgensen
Susanne Rævdal

   
Aktivitets- og koncertudvalg Hans Henrik Jørgensen
Martin Johannes Skov
Birgitte Ransted
Marianne Jakobsen
   
Menighedsplejen Merete Laurbjerg
Hanne Nøhr Krüger
   
Valgbestyrelse John Berg (formand)
Henrik Lund
Merete Laurbjerg
   
Udvalg for Hjørring Sognegård Henrik Lund
Susanne Rævdal
   
Mandagsmødeudvalg Bodil Berg
Hanne Jørgensen
Merete Laurbjerg
   
Kirkenyt/hjemmeside Henrik Lund
   
Hjørring Kirkehøjskole Conny Birch
   
Repræsentantskabet for skolekirketjenesten Hanne Jørgensen
   
Det tværkulturelle udvalg