Om Sct. Hans Kirkegård

 

OM KIRKEGÅRDEN
Sankt Hans Kirkegård fremstår lys og indbydende med Sankt Hans Kirke placeret midt på kirkegården. Når man går tur på kirkegården glædes man over mange smukke gravsteder og blomster, der kan ses, fordi hækkene er lave. Der er kun få store træer på kirkegården, idet det er menighedsrådets ønske at holde fast i det åbne og imødekommende indtryk.

OM FREDNINGSTIDEN
Fredningstiden - den tid hvor en grav skal henligge urørt- er 20 år for kister og 10 år for urner.
Når et gravsteds fredningstid udløber, kan du altid forny gravstedsretten.  

OM HÆKKENE
På Sct. Hans Kirkegård er det besluttet at hækkene, der omkranser et gravsted, skal være lave og af taks. På den side der vender ud mod nord/sydgående gangstier er hækken erstattet af en lav granit-stenkant.
Alle hække tilhører kirkegården og passes af kirkegårdens personale. Derfor skal der betales et særligt beløb for pasning af hække.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT
Kirkegårdsvedtægten, som indeholder regler og retningslinjer for Sct. Hans Kirkegård, er besluttet af Sct. Hans Menighedsråd og godkendt af Hjørring Provsti. Vedtægten kan ses ved at klikke her eller fås ved henvendelse til kirkegårdens personale eller kirkeværgen - find kontaktoplysninger her

FIND GRAVSTED
Brug vores gravstedssøger til at finde dine afdøde slægtninge på kirkegården.
Det er muligt at søge på navn, fødsels- og dødsår.
Du får oplyst kirkegård, afdeling og gravnummer.
Klik her for at finde gravsteder