Gravsteds- og brugsret Sct. Hans Kirkegård

Gravsted og brugsret på Sct. Hans Kirkegård i Hjørring

Gravstedsretten, brugsretten, renholdelse og vedligehold

Vi hjælper gerne med at finde netop det gravsted og den begravelsesform du ønsker, drøfte anlæggelse og vedligeholdelse af gravsted ligesom vi gerne giver råd om beplantning m.m.

I forbindelse med køb af brugsretten til et gravsted udsteder kirkegårdsleder Bjarne Rødkjær, tlf. 98 90 28 06, et gravstedsbrev som indeholder aftalen mellem kirkegården og gravstedsejer om gravstedets løbetid, rettigheder, pligter m.v.
Når du køber brugsretten til et gravsted, er du forpligtiget til at overholde de bestemmelser kirkegården har fastsat omkring gravstederne.

Du kan læse om bestemmelserne i kirkegårdens vedtægt. Klik her.

Den erhvervede brugsret giver køber rettighed til at få foretage kistebegravelse af én eller flere personer i et afgrænset område. For rettigheden betales et beløb, der fastsættes af menighedsrådet efter gældende regler, fastsat af provstiet, bispekontoret og kirkeministeriet.