Hovedorglet i Sct. Catharinæ Kirke

Hovedorglet i Sct. Catharinæ er bygget af Marcussen & Søn 1975; facade og piber fra kirkens tidligere orgel (Marcussen & Søn 1926, ombygget og udvidet 1942 og 1948 af samme) genanvendt; setzeranlæg installeret 2002; elkoblinger tilføjet 2021; omintoneret og to stemmer udskiftet i 2022. 47 stemmer.

Hovedværk (HV):
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Quint 2 2/3'
Oktav 2'
Cornet III
Terts 3 1/5'
Mixtur IV
Trompet 8' 

Svelleværk (SV):
Gedakt 16'
Rørfløjte 8'
Spidsgamba 8'
Voix celeste 8'
Italiensk Principal 4'
Hulfløjte 4'

Fugara 4'
Nasat 2 2/3'
Waldfløjte 2'
Terts 1 3/5'
Mixtur III
Fagot 16'
Trompette harmonique 8'
Obo 8'
Clairon 4'

Rygpositiv (RP):
Trægedakt 8'
Quintatøn 8'
Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Blokfløjte 2'
Nasat 1 1/3'
Sesquialtera II
Scharf III
Dulcian 16'
Krumhorn 8'
Pedal (PED):
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Nathorn 2'
Mixtur III
Basun 16'
Trompet 8'
Skalmeje 4'

Omfang:  C-g3, C-f1.
Normalkopler samt SV-RP. Tremulanter for RP og SV. Klokkespil. Mekanisk traktur; el.pneumatisk registratur; 4 x 1.984 setzerkombinationer (Jens Langvad); sløjfevindlader.