Konfirmationsforberedelse Lundergårdskolen

Vedr. 7.b og 7.c

Tilmelding
Tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation sker på formularen som er sendt ud via skolen. I bedes printe formularen ud og udfylde den, så konfirmanderne kan aflevere den første gang, vi mødes efter sommerferien. Har I problemer med enten at åbne filen eller skrive den ud, er I velkomne til at kontakte Hjørring Kirkekontor på tlf. 98 90 16 55.

Konfirmationsforberedelsen – kort fortalt
Alle elever på 7. årgang er velkomne til at deltage i konfirmationsforberedelsen. Det gælder også, hvis du er i tvivl om, om du vil konfirmeres eller du ikke vil konfirmeres – det vigtigste til konfirmationsforberedelsen er, at du har lyst til at vide noget mere om kristendommen.
Fra konfirmationsforberedelsen start frem til uge 50 (medio december) skal vi mødes én dag om ugen fra kl. 8 til ca. kl. 9.30.
I januar og det meste af februar 2024 har vi ingen morgentimer. Vi ”sparer dem op”, så vi kan afholde 2 temadage, hvor vi kommer til at lave noget helt andet, end vi plejer.
Efter vinterferien og frem til konfirmationerne genoptager vi de ugentlige morgentimer.
En mere detaljeret information om aktiviteterne vil I få på et forældremøde, som vi holder i Sct. Hans kirke søndag den 17. september i forlængelse af gudstjenesten kl. 10.30. Mere herom efter sommerferien.

Med ønsket om en god sommer til jer alle,
Hanne Nøhr Krüger

Vedr. 7.a

Selve konfirmations-gudstjenesten finder sted søndag d. 28. april i Sct. Hans Kirke kl. 10:30, men i Hjørring Sognegård lok. 1 (Torvet 4) vil den forberedende undervisning foregå om tirsdagen kl. 8:00-9:25 fra d. 15. august til d. 12. december og igen fra d. 27. februar (på nær i uge 10’s faguge). I mellemperioden holdes to tema-dage med Lundergårdskolens øvrige konfirmandhold: en gospel/rock-gudstjeneste torsdag d. 25. januar kl. 12 i Sct. Hans Kirke (hvor familie inviteres med om aftenen) og en heldagsudflugt til Aalborg nok d. 13. februar fra kl. 8 (mere herom senere).

Du er velkommen på holdet uanset: om du er døbt eller ej; om du vil konfirmeres eller ej – om du opfatter dig selv som kristen, muslim eller noget tredje. På universitetet har jeg studeret flere religioner (og var f.eks. med til at udgive den videnskabelige danskoversættelse af Koranen i 2006), og nu har Den Danske Stat ansat mig til at prøve på at gøre dig klogere på Livets Store Spørgsmål… helt uden at du får lektier for! Der er tale om et slags »bliv voksen«-kursus, hvor vi – gennem samtale, film, dans, læsning af vor kulturs bibelske grundfortællinger og ved at synge berømte salmer fra den danske sangskat – vil lære Kristendommen, andre religioner og os selv (!) bedre at kende. Duk op, hvis du vil have en dybere forståelse af den vigtigste åndstrømning, der har skabt Danmark og resten af den dominerende, pro-testantiske verdenskultur.

Det er et gratis tilbud, som du ikke må gå glip af – og som du vil få gavn af i mange skolefag og glæde af i resten af dit liv. Menighedsrådet holder en indskrivnings-gudstjeneste søndag d. 3. september kl. 10:30 i Sct. Hans Kirke (Kirkegårdsvej 20), hvor I & jeres familie kan møde mig og høre nærmere ved det efterfølgende forældremøde.

Jeg glæder mig til at se jer alle!
cand.theol. Johan Hermann Rump

Konfirmationen
For de fleste konfirmander munder konfirmationsforberedelsen ud i konfirmationen. Den finder sted i Sct. Hans kirke
søndag den 28. april 2024 kl. 10.30 v/ Johan Rump, sognepræst i Tversted for konfirmander i 7.A.
søndag den 5. maj 2024 kl. 10.00 v/ Hanne Nøhr Krüger for konfirmander i 7.C.
søndag den 21. april 2024 kl. 10.00 v/Hanne Nøhr Krüger for konfirmander i 7.B